Bạn đang làm việc cho tiền ? Hay tiền đang làm việc cho bạn?

Đa số những bạn đang đọc bài viết này đều đang làm việc vì tiền. Nói chính xác hơn chúng ta vẫn phải dành thời gian và sức khỏe để kiếm tiền. Để hiểu rõ hơn về câu hỏi trên , hãy đọc hết vài viết về Kim Tứ Đồ sau.

Dù kiếm tiền theo phương pháp gì, thì chúng ta cũng sẽ ở 1 trong 4 góc của Kim Tứ Đồ. 4 góc đó bao gồm :

  • Employee( Người làm công ăn lương )
  • Self Employed( Tự kinh Doanh)
  • Business Owner( Chủ doanh nghiệp)
  • Investor( Nhà đầu tư )

Employee ( người làm công ăn lương ) . Đây là những nhóm người dành thời gian và sức khỏe của mình để kiếm tiền. Không là tất cả nhưng một bộ phận trong góc phần tư thứ nhất này mang tư tưởng làm đủ giờ là về, làm hết ngày đày công để cuối tháng nhận lương. Thế nên có thể gọi họ là những người an phận. Không đồng nghĩa với tất cả, trong nhóm này, vẫn có những người cực kì xuất sắc, họ là những chuyên gia trong lĩnh vực họ theo đuổi. Thu nhập có thể không giới hạn với khả năng của họ. Nhưng chắc các bạn cũng biết họ chỉ chiếm 1% so với 99% còn lại.

Self Employed( Tự kinh Doanh). Thực ra đây cũng là một cách làm thuê. Nhưng thay vì làm thuê cho người khác họ lại làm thuê cho chính bản thân họ. Và ở đây họ dùng thời gian và công sức của họ và có thể thêm của những người khác để tạo ra thu nhập. Và đôi khi họ còn bỏ ra nhiều công sức và thời gian hơn rất nhiều so với nhóm thứ nhất (E). Business Owner( Chủ doanh nghiệp).