TIỀN rất rất quan trọng. Chưa bao giờ tôi phủ nhận điều này. Nhưng Tiền chỉ là công cụ và tiền vô hạn trong cuộc đời này. Còn hai thứ tài sản của con người luôn hữu hạn đó là Thời gian và sức khỏe? Bạn biết điều này chứ. Thế nhưng đa số người trong chúng ta dành nửa phần tuổi trẻ để dùng sức khỏe và thời gian đổi lấy tiền bạc và rồi dành nửa phần còn lại để dùng số tiền kiếm ra để mua lại sức khỏe và khi đó họ chẳng còn thời gian để làm những điều thực sự ý nghĩa? Bạn đã bao giờ nhận ra điều này. Vậy tại sao để cân bằng được điều này?

Mức độ thông minh tài chính sẽ quyết định tiền của bạn, quyết định cuộc sống cân bằng của bạn. Nếu có kiến thức càng sớm thì cuộc sống của bạn sẽ ổn định hơn rất nhiều.